Rok se sešel s rokem a podzimní čas přivál jako každoročně "Poslední slanění" našeho oddílu HK Jizera.
Volba padla na Hausmanku a tak se v den "D" schází zdravé jádro kolem 11 na Bedřichově, odkud plánujeme pěší přiblížení přes Jizerky do Oldřichovského sedla, do stylové hospůdky U Kozy.

Po vydatném posilnění polévkou a pivem Na koupališti se konečně dáváme na pochod, který je naplánován s několika kulturními zastávkami.

První zastávka je u Bedřichovského viklanu, ležícího mimo značené cesty. Karel Tomeš nás vede neomylně k cíli, takže se brzy ocitáme u kýženého balvanu a to by v tom byl čert, aby se nám balvan nepodařilo rozhoupat.

Další kulturní zastávka je u pomníku Václava Porsche, stojícímu u pramenů Černé Nisy. Když jsme se shromáždili před žulovým obeliskem, přečetla nám Kačka celou historii úkladně zavražděného statkáře z Doubí dne 25.června 1874.

Další zastavení dáváme na Poledníku. Mezitím začalo mrholit a tak když přicházíme pod skálu, ze které plánujeme slanit, vytvořila se slušná ledová krusta. Slanění do převisu až taková brnkačka tudíž není, ale postupně ho všichni zvládáme. Ti co zrovna neslaňují rozdělávají ohýnek a tak stihneme ještě opéct voňavé buřtíky. Nasyceni a napojeni scházíme už za šera do Oldřichovského sedla. U Kozy se postupně scházíme i s ostatními kamarády a zábava může začít.

Abychom to neměli tak úplně jednoduché, připravil si pro nás Tafi (jako odstupující předseda) volbu nového předsedy. Všem rozdal volební lístky a v tajné volbě byl s převahou zvolen předsedou Péťa Krulich. Chtělo by se říct "Král je mrtev, ať žije král", ale takové drama to zase nebylo. Většina z nás je přesvědčena, že Péťa Krulich má pro tuto funkci ty nejlepší předpoklady a bude HK Jizeře dobrým předsedou.

Tafimu jsme poděkovali za dlouholetou záslužnou činnost v čele našeho oddílu, kdy předsednictví převzal po Jerrym a zasloužil se o dobré jméno oddílu jak na oddílových akcích tak na bezpočtu závodů, na kterých oddíl vždy vzorně reprezentoval. Díky Tafi!!!

Po oficiální části už následovala skupinová žranice, pijatyka a všeobecné veselí. Prostě jsme si to užili.

 

Na závěr bych chtěl popřát novému předsedovi hodně sil, hodně krásných cest a spoustu nápadů do nadcházejících let. Neboj Péťo, my tě v tom nenecháme, protože to, jaký oddíl bude záleží především na každém z nás.

 
Copyright © 2007 - 2024 • HK Jizera • všechna práva vyhrazena | Webdesign: JWDesign